Joh. Giebfried

(1857-1937)
Tysk. Innehaver av Villa Nordsee eller Giebfried’s Hotel i bydelen St. Georg i Hamburg.

Tilknyttet

  Joh. Giebfried er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 6r
  «Jeg reiste til Hamburg – Jeg bodde i Hotel Giebfried afsidesliggende – Første etage var beværtningssted – Der såes mange  …  drikfældige der – Giebfried animerte til drik mig til at drikke når jeg h kom hjem med  …  nok fuld fik bad han mig til mer drik –»
  Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 13
  «K Theateret i logen men – Judith af Hekke – (Krig i staden?) Han myrdes af kvinnen – Interesant Ibsen har lært af ham – Konverserer – Drikker hos Giebfried – Kadaver om morgenen – Fylder mig med alkohol – Tøv det hele sa jeg til Giebfried – Det hele var jo et anfald – Sk Skriv undskyldning sa Giebfried – Skrev til Oficeren der var på reise til Marokko at det hele va havde sin Grunn i en sykeli tilstand – og gjorde min undskyldning – Undskyldning – Ræd – Men det var jo bare et anfald – Vandvid –»
  Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 13
  «K Theateret i logen men – Judith af Hekke – (Krig i staden?) Han myrdes af kvinnen – Interesant Ibsen har lært af ham – Konverserer – Drikker hos Giebfried – Kadaver om morgenen – Fylder mig med alkohol – Tøv det hele sa jeg til Giebfried – Det hele var jo et anfald – Sk Skriv undskyldning sa Giebfried – Skrev til Oficeren der var på reise til Marokko at det hele va havde sin Grunn i en sykeli tilstand – og gjorde min undskyldning – Undskyldning – Ræd – Men det var jo bare et anfald – Vandvid –»
  Munchmuseet, MM N 2822.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.12.1904. Se bl. 2v
  «da jeg ikke har Pas og ikke får Pengene udleveret på mit Navn. Du må altså blot telegrafere til Hr. Giedfried og ikke nævne mig.»
  Munchmuseet, MM N 3168.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 12.1.1905. Se s. 2
  «Hrn Giebfried und der Spanier laszt vielmals gruszen»
  Munchmuseet, MM N 3169.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 8.1.1905. Se s. 3
  «Hr. Giebfried und der Spanier laszt vielmals gruszen»