Munchmuseet, MM N 2865

MM N 2865, Munchmuseet. Datert 8.3.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2865 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2865 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2865, s. 1
    
    Kjære Ven!
 Tak for
Dit brev der glædet
mig – Ja Du har
Ret – havde jeg blot
kunnet beholde Ro
skulde jeg nok have kunnet
straffe mine Fiender
bedre – Men {D}de { … }fik
jo ved sine Masse-
anfald d{ … }øivet mig
og gjort mig forvirret –
Du og Thiis har Ret

 

Munchmuseet N 2865, s. 2

Jeg er i Grunden
friskere end jeg før
har været – Om end
det var et frygteli
Stød jeg fik i Høst –
– Men de forfærdelig
Masseoverfald og Ærgrelser
har sat gjort mig
overophidset – Den
forskrækkelig Urettfærdighed
som jeg {var}blev mødt
med gjorde mig over-
iritabel – Min

    Selvfølgeli har jeg

 

Munchmuseet N 2865, s. 3

tænkt som Du sier
at mange vil udlægge
mig for gal – Efter at
være udsat for sindsvage
og kjæltringagtige Overfald
af såkaldte Venner –
er jeg er det jo letvindt
for disse at få erklært
mig gal – Derved får
de jo Skylden på mig –
Og Du kan tro de nok
f så mig ødelagt
ved nu at få det
slået fast –

 

Munchmuseet N 2865, s. 4

    Dette er kunde jo være
meget farligt for mig
og det blir Du og Thiis
{R}Nørregaard og de ‹få› Andre
‹der› må understøtte mig –

    – { … }De ‹{ … gj … }b› venligste
Hilsener kjære Frænde
fra
 Din Edv. Munch


    Jeg må nu snart
se at komme ud –
man blir jo melancholsk
tilslut