Munchmuseet, MM N 2872

MM N 2872, Munchmuseet. Datert 13.4.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2872 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2872 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2872 bl. 2r

    
    Kjære Frænde!


    Det er muligt Nørre-
gaard
kommer ned
– så vi faar tænke
over om Din Reise blir
nødvendig – Stakkels Fru
kommandantinde Jacobson
som vel { … }fælder Taarer
hvis Du ikke kommer –

    Apropos – Jeg syntes hun
lignet Dig påfaldende – ligeledes
er der absolut Lighed mellem

 

Munchmuseet N 2872 bl. 2v

Dig og Kommandanten –
    Jeg sender en Madonna
og et Træsnit kys – med
nogle andre gravurer der
er solgte til Blomquist, hent
disse to Gravurer hos ham –
{ … }de 3 andre er solgt til
Kajanus – Ja jeg f{ … }år få mig
et herli Sted ved Kysten og
så får Du besøge mig – Til Kristiania
dalen hvor Hægstadfolket
(Per Gynt Kommentar – Hægstad) med alle
de der har ædt og drukket
på Gaarden er på Jagt efter
mig kommer jeg ikke Læs Per Gynts Hægstad
‹folk› og Troldfolk – det er som med mig

    
    Din E Munch