Munchmuseet, MM N 2891

MM N 2891, Munchmuseet. Datert 22.7.1913. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2891 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1

    

 

Munchmuseet N 2891 bl. 1v


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet N 2891 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig:


    Kollmann kommer{–}! Han
er naaet Kjøbenhavn og
nærmer sig nordover – Han
kan ventes de første Dage –
– Ring op Victoria
imorgen Torsdag Kl. 1 { … }–

    Det gjelder nu at
overtænke og planlægge {og}så
intet kommer overrumplende
– Auto må mobiliseres
og lyskastere sendes indover

    Vil Du spise en Raadslag-
nings middag med mig?

    
    Din hengivne Edv Munch