Munchmuseet, MM N 2906

MM N 2906, Munchmuseet. Datert 1.5.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2906 bl. 1r

     … 
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Adr. Kgl. {f}Fuldm Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania Norwegen

 

Munchmuseet N 2906 bl. 1v

    

 

Munchmuseet N 2906, s. 1

    
    Kjære Ravensberg!


    Jeg sidder på et værelse
i Nauheim – Jeg vilde jo ikke
hid – men tiderne er slig
her at de reisende ikke
har bestemmelse over sin reise –
de må simpelthen ta et
værelse etsteds hvor der fins rum

    

 

Munchmuseet N 2906, s. 2

    Hele reisen var jo idiotisk –
et helvetes veir fra først til
sidst – og jeg fik da en
kardinal bronchit som jeg dog
fik tat braaden af ve{ … }d en
hundredeårig cognac til 2000 Mrks
flasken – Jeg er jo nu nokså
bra og hvis jeg ikke faar eftervirkninger
i { … }Øret eller annetsteds –


    – Hør her – Har Du tid
så ber jeg Dig udføre noget
for mig – Det er at ordne

 

Munchmuseet N 2906, s. 3

med en del malerier jeg håber
at få udlaant af en del samlere
til udstillingen i Zürich –

    – For det bryderi det forvolder
Dig vil jeg gjøre Dig skadesløs
ved et par fine tryk –

    Af indlagte brev der sendes
ligelydende til {d}udlaanerene ser
Du af udstillingen i Zürich
forsøger b … › forberedes på en
ganske overordentlig storstilet
måte – { … }Konservator Wartmann

 

Munchmuseet N 2906, s. 4

har nu i en måned reist rundt
i Østerige Tyskland og danmark
forat samle materiale – Nu reiste
han hid igår og reiser videre forat
skaffe bilder – {Jeg}Da der lægges slig
enestående arbeide på denne udstilling
der skal holdes i et logale der
er af de største og bedste i Europa
{3}2 svære hovedsale omgivet af
en række større og mindre overlyssale
så må jeg osså bede om tilskud
fra Mustad og hans svoger samt { … }Roede
og { … }kanskje fler. –

    Jeg vil ikke be om mange af hver

 

Munchmuseet N 2906 bl. 3r

    
    Kjære Ravensberg


    Jeg glemte at si at det
er nødvendigt at {b}Billederne
så snart mulig er afsendes –
En kasse må jo kunne laves
på en dag og billederne må
kunne afsendes  …  en {3}4 dage
efter dette brevs ankomst –
De må sendes som ilgods

    
    Hilsen  Din E Munch

    Jeg har osså skrevet til Adams express.