Munchmuseet, MM N 2909

MM N 2909, Munchmuseet. Datert 27.5.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2909 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig!
 Nu er
da det hele iorden og mange
tak for vel udført arbeide –

    – Jeg har havt det eventyrligt
slitsomt med denne udstilling –
Men Dr Wartmann er så ivrig
for at få udstillingen god at
jeg tar det med taalmod – Han har
faaet udlaant en circa 6 store
colectioner af tydske så det blir
en rikholdig grafisk samling –

    Tu Reisen har som helhed været
fæl – Først snestorme, regn og isnende
vinde så med en gang her al den
Scirocco og Fønsvind som afrika
har på lager. Jeg må krype langs
husvæggene – { … }Curt Glaser kommer og
holder foredrag og gamle Schiefler er
inviteret hid – Du ser intet spares

    Det er sørgelig Din mor er syg fremdeles –
Jeg ønsker god bedring –

    Jeg blir her ennu en 14 dage og drar så
hjem –

     Mange ‹hilsen›  Din E Munch
    
    Adresse Hotel Dolder Zurich

 

Munchmuseet N 2909 bl. 1v

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Adr. Kgl. Fuldm. Fr. Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania