Munchmuseet, MM N 2912

MM N 2912, Munchmuseet. Datert 22.6.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2912 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg

    Stensgd 1 Grønvold III
    Kristiania
    Norwegen

    

 

Munchmuseet N 2912 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2912, s. 1

    
    Kjære Ludvig


    Jeg sender en kritik som
Du kanske kan vise de
mennesker der udlånte billeder –
men forøvrig ikke til avisen – vi kjender jo kritikken
– Udstillingen blev åbnet i går –
– Da naturligvis de norske
aviser ikke gidder holde
sig ajour med en udstilling
som ialfald fra arangementets
side er enestående – Og på en

    Wartmann glædet sig over Dit brev – hvis Du kommer hid så opsøg ham –
    Jeg har fået nota fra ‹{ … }Skawinski›
i anledning vinen – Vil Du være så snil at
ringe til ‹P. Ottesen› – Jeg kommer
hjem strax

    

 

Munchmuseet N 2912, s. 2

så storslået måde
som Schweizerne blot { … }har vist
sin største maler Hodler
vil jeg dennegang mot sædvane –
be Dig s{ … }ørge for at { … }ialfald man
ved om at den er åbnet – Jeg
ved jo mange der reiser sydover
gjerne vil se den

     …   …  Udstillingen belv åbnet
igår den 18de og jeg må Der var 4
v store sale med malerier og
9 sale med grafik – alt
blot i en række – Specielt
salene med grafik var enestående
rafineret ophængt – Jeg må si
at Chr. Mustads billeder
gjorde sig udmærket og de
kunde ikke været undværet

 

Munchmuseet N 2912, s. 3

    Jeg har aldig vidst at selvportrættet
var så godt – Det beh{ … }ersket den
vældige sal så billedet virket
lige godt i 30 meters afstand –
Det er vist det bedste billede på udstillingen

    Min gamle ven Schiefler er
inviteret og bor her ligeledes
kommer Glaser og holder
foredrag – Det er et farli
 … k braak så Du forstår at
jeg nu for annen gang er
flygtet fra Zürich – Jeg
var 4 dage i { … }Italien { … }– der
var ‹var› mer vidunderli
end noen sinde. I Milano var
jeg {3}2 herlige dage. { … }En dag
var jeg hele tiden i


    Dr Wartmann har meddelt aviserne
åbningen så intet behøves at gjøres –

 

Munchmuseet N 2912, s. 4

S Ambrogio – det var et
helligt sted – med med meget
uforglemmeligt – Jeg havde Da
jeg i bil forlod stedet hvor
Keiser Theodosius { … }barfo{ … }det
sk{ … }riftet – og hvor Pipin den
lille
har sin g{ … }rav – holdt jeg
forresten på at forulykke i bil –
da den i regnveiret i stærk
fart gled ut – og  …  og in på
fortauget hvor hjulet knustes –
og jeg blev ‹fri› – som vanligt –

    ‹Oven{ … }staaende› er skrevet i Brunnen
Jeg er nu atter i Lubeck – Zurich –
Min adr.  Hotel Dol
    Grand Hotel Dolder
    Zurich
Kommer snart hjem, på gjensyn

    
    Din Edv Munch
    Udstillingen var første dag besøgt af 1954 mennesker

    I N …  N nærheden av Mendrisio hvor jeg sidst
sad i fængsel holdt jeg atter på at blive indespærret på grund av pasfeil.