Munchmuseet, MM N 2984

MM N 2984, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2984 bl. 1r

    Det er bare noget jeg kanske
tilslut vilde spørge om –

    { … }Om { … }Du nu tænkte Dig at
{s}Sagen var saaledes for mit Vedkommende
– {For}Da jeg for 7 år tilbage kom
hjem var jeg jo meget syg og
trængte { … }Hjælp – dertil kom at
jeg begyndte at slå igjennem i
min kunst –

    – Jeg fik Hjælpen hos Ludvig
Jeg kjendte jo baade hans Feil
og Dyder fra han var liden – jeg
havde ingen annen at tage
Han { … }er en meget praktisk
mand og jeg var gla jeg fik Hjælpen

 

Munchmuseet N 2984 bl. 1v

så begynner jeg at sælge Billeder
og tjene Penger – {Så}Jeg glæder mig
ganske overordentlig til at nu
endelig kan jeg hjælpe Eder –
Hvor storartet deili det er tænker
jeg – {samtidi}Men så kom alle Breve
der bare handlet om Ludvig –  … 

    Jeg forklarer atter og atter jeg kjender
Ludvigs Feil og haaber de skal
standse – Men de fortsætter og
fortsætter –

    Da jeg selv var meget nervøs
var bare at skrive vanskeligt og pl{ … }agsomt
– Kan Du så ikke tænke Dig

selv at jeg blev skuffet –
Jeg haaber og ‹haaber› Ludvig ‹brevene›
‹skal› holde – de fortsætter og fortsatter
– Så glædet jeg mig til at {hjæl}få Laura
ud – Så ‹blir› ‹det›  …   … 
Laura – Kan Du ikke { … }tænke Dig det var ikke

så greit for mig
    {s}Sehr geehrter Hr ‹Daubler›