Munchmuseet, MM N 3039

MM N 3039, Munchmuseet. Datert 1892. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3039, s. 1
    
    Kjære Goldstein


    Jeg ser af dit kort at
tiden er endnu ikke kommen
– { … }at man endnu ikke er nået
til at forstå dine digte
– Det er jo blot smigrende for
dig at du er så langt forud
for din tid – det kan ihvertfald
være sikker på – at ialfald heroppe
at flere og flere læser di{ … }g – og skjønner
di{ … }g – Du som {er}jo er økonomisk
selvstændig kan burde heller skrive
nye ting { … }sende ut en dine nye
saker – om du end intet tjener
derpå – Her er en { … }hel del unge
der venter på sager fra din hånd –

    

 

Munchmuseet N 3039, s. 2

    Jeg er nu atter oppe i det rare
Kristiania – med sine rare
bohemekvinder – der lokker en,
og får selv en gammel prøvet
gentelman som mig til at
drømme om evig kjærlighed –
Det er aligevel en rar nybyggerby
by dette Kristiania – alting
i gjær – al{ … }t søgende sin form

    – Jæger udgir Kristianiabohemen
renset for styghederne – det
blir vist en god spekulation

    – Nu begynner jeg at bli
lidt kje af alle disse M mennesker
der skriver sit liv – Man går
i stadi angest for at blive drad
op i syvende etage og der blive
forestillet for et liv på 2000
sider – Her findes snart ikke
en { … }mand der ikke har skrevet
op alt sit livs roman

    
    Lev vel  Din E Munch
      (Vend)

 

Munchmuseet N 3039, s. 3

    Har du ophørt at tænke på vor
plan {om}– { … }at udgi et lidet literært
– kunstnerisk skrift – Her er mange
der kunde gi bidrag – Mulig du vilde
sætte g noen penger i foretagendet –