Munchmuseet, MM N 3090

MM N 3090, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3090 bl. 1r
    
    Kjære Thiis!
 Du faar fortælle
i Bergen hvor stort Besøget
er i Christiania – Bestyrelsen
for Kunstforeningen i Bergen
er kanske ikke densamme
nu som ifjor – men ifjor
aftaltes Udstilling på
Betingelse af halve Entre
til mig – og jeg mener det gjælder
nu

    Det er nok ikke
grundløst når jeg sier
at jeg har Fiender som
virker – Du ser Aftenposten{–}!
– Det sidste Års Held
gjør Fienderne endmere

 

Munchmuseet N 3090 bl. 1v

rasende – Og mig vil
de kunne ramme – på
en eller annen Måde da
jeg { … }jo i min overophidsede
Tilstand de sidste År har
blottet mig og været selv-
følgelig været høist ‹uforsigti›
i Ytringrer – Det kunde
ligne dem at få mig
erklæret utilregneli –

    Bag di{ … }sse st{ … }år Kvinder
og hævnlystne – og al
så længe Verden har stået
– { … }ved man hva en slig
Klik er færdi til – Hvis jeg
blot var i Ligevægt og sund
skulde jeg nok motstå alle

eventualiteter – Men hvor van{ … }skeli at forsvare sig
når { … }det gjælder Kvinfolk

    
    Din E Munch

 

Munchmuseet N 3090 bl. 2r

    Du får overveie lidt disse
Ting { … }og snakke lidt
med Nørrega{ … }ard herom –
forinden jeg reiser til
Norge – og så får Du passe
lidt på Fiendens Veie

    
    Din Ven E Munch