Munchmuseet, MM N 3266

MM N 3266, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3266, s. 1
    
    Kjære Høst!
 Tak for Brevet
    – Ja Dagene i Bergen
står for mig i Glands enda
jeg jo ikke var helt frisk –
– Det glæder mig at
Billederne virker hos den
umættelige – Der hersker
en stille resigneret Melancholi
i mit Indre over Tabet
af så mange glade Børn
– Jeg kommer vist til at

    Bed Skagen sende Portrættet
til  Prof. Jacobson Kochsvei 21
    Kjøbenhavn

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3266, s. 2

gjenta Turen til Sommeren
og går da videre mod Nord.
– Jeg vil søge Kilderne
til det Fænomen som
heder Kristiania og der jo
samler op Folk fra hele Landets
Egne – Hør – hva sier
Du dertil? Jeg vil prøve
at have en Udstilling igjen
i Bergen på Vårkanten –

    Jeg har jo ennu en hel
Del ældre og nyere Billeder
der ikke er udstillede der
– Men da blot i et Værelse
og udsøgt Udvalg

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3266, s. 3

{H}Jeg tænkte da at ordne
ophængt en Friese – den
som var på Berliner-secessionen
og hvoraf Meyer har
flere Billeder – Det vilde
kunne blive intressant –
Bergens Mussæum
må nu engang se at
få et Billede af mig før det
blir det eneste ikke besiddende
Galleri i Verden

    Tak for Brevet! det
kom nu – Ja den glade
skinnende Ægtestand
er vist g bra for mange

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3266, s. 4

For Dig og Nørregaard ikke mindst
– I har bevaret Eders Ungdom
som i en hermetisk Krukke –
Wefring – tar op af den
hemmelige Skuff – I vist alle har
N Ægteskabets Hymne – Han
kunde ikke længer – Det er alt vel
– Men hvorfor skal alle Helvetes
Furier fare over en stakkels
Maler fordi han er så uheldi ikke
at kunne gifte sig – men blot har
tilranet sig et lidet Kjærtegn{–}? Jeg håber
alligevel der hinsides gives mildere Genier
end de på Jorden –

     Mange Hilsener til Dig og
Din Frue
 Din      Edvard Munch