Munchmuseet, MM N 3404

MM N 3404, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3404, s. 1

    Cher monsieur! le president
Vous ma{i}vais fait un
‹extraordinairement› heureux par
votre letre pour mois si
honorable. Je vous remercie
Recever cher monsieur le president
mes remerciements le plus
 …  profond –

    Lexposition a Manes
L’exposition de mes œuvres ‹a›
Manes etais le premiers
exposition seule que on a arangé
de mes œuvres – ‹EtSi belles aran{ … }ges!
et mes ‹jejour› Kommentar a la { … }belle
Prag et l’aimabilite de mes
kolege Kommentar a Prag    { … }m’a donne les
plus belle souvenirs

 

Munchmuseet N 3404, s. 2

    Je suis bien fier ‹detre›
inscrie comme membre corespondent
de Manes

    Veulles cher monsieur
‹recevoir› mes

 

Munchmuseet N 3404, s. 3

Les jours jetais
    Le sejour a Prag cette
f{ … }ois est une de mes plus
belle souvenirs –

    Je me souvenir la belle
ville avec ces tours et l‹e›
grand rivag‹e› –

    Je ‹{ … }me› ‹souvenir› comme
avec quelle
le belle arangements
de me‹s› exposition et les artists
kole{ … }ge Kommentar si

    Je vous pri … es re{ … }cev‹es›
m