Munchmuseet, MM N 3524

MM N 3524, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Notat (forsøk på å skrive teksten til «Skrig» på fransk). Skrevet på baksiden av brev fra Graf Kessler, 8/5-1895.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3524, s. 1
      
Munchmuseet N 3524, s. 2

    { … }Je { … }promene a le chemin
{ … }avec { … }deux ami – et le sun Kommentar
partire – Je m’arrete fatig
et je s{ … }enti un hauch Kommentar de
Melancholi – Je m’arrete
fatiqué a ‹ … en› m{ … }ourir
– Sur le ‹–› mer et le ville
noir bleu – le ciel    comme
fleuve du ‹–› sang –
Mes amis etait sorti
{ … }je