Munchmuseet, MM N 3678

MM N 3678, Munchmuseet. Datert 1889. Brevutkast til Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3678 bl. 1r

    Jeg har ventet meget
på at få høre fra dem
og på fotografiet    de har
naturligvis levet i en { … }stadig
rus så de ikke har
{ … }havt en tanke tilovers for
deres gamle venner. Tak
skal de ha fordi jeg fik
det nu da    Fotografiet syns
jeg ikke er så godt som
det de viste mig hvor de er

 

Munchmuseet N 3678 bl. 1v

    Nu sidder jeg i mit lille
hus i Aasgårdstrand. Min

{ … }søster og jeg har det særdeles
hyggeligt her. Ungkarllivet er
og blir det beste.

    Nu skal jeg si dem hvem der
bor her af berømte mænd og kvinder
Det er Heyer{ … }dahl Krohg og frue
(samt en meget nylig ankommen hr. Krohg
der endnu ikke har fornavn. Fruen
befinder sig efter omstændighederne vel)
Ludvig Meyer med frue samt
frøken Drefsen. Så hadde jeg
nær glemt den store digter Bødtker
den store dito Michelsen samt Dedichen.

    Disse tre sidste holder et hus
der nærmest må siges at være ugudeligt
og er til forargel{ig}se for mange kristelige
og brave borgere. –

    Jeg maler selvfølgelig frøken
Drefsen i en skov. Enda skoven
er så deilig og vandet skvulper mod
stranden ligeved lader det nok til
jeg ikke blir forelsket.

    Oven{ … }stående tegning fremstiller søormen
som jeg har set den på fjorden en af
de sidste dage. Hils deres gemal
Maler de noget? Svar udbedes –
Jeg kommer vist til at reise til Paris
til høsten da jeg vistnok får stipendiet Kommentar.

    
    Deres hengivne  { … }Edvard Munch