Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 384

PN 384, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Datert 1906. Brev til Gustav Schiefler

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 384, s. 1
    
    Lieber Hrr Direktor!
 Dieses Briefes fand ich
in meiner Tasche – und schicke es ab obwohl
es schon lange geschrieben ist– Frau Forster Nietzsche
spräch vorgestern um Ihnen und wunschte so
gern dasz Sie einmal hierher kommen werden –

    Ich bin sehr froh dasz Sie meine Arbeiten
bei Bruno Cassirer durchsehen wollen –

    
    Viele Grusze E M –

    Ich wohne jetzt Russischer Hof Weimar