Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 711)

Brevs. 604 (PN 711), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.11.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57228A00003

    
    Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren
    Adr Maleren Thorolf Holmboe
    Munkedamsveien
    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57228A00004
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0711_1_57228A00001
    
    Kjære Jappe
 Jeg vinder
stadi i Kræfter og har været
ude at kjøre to ganger med
Sygepleierske – en underlig Følelse
at vende tilbage til d{ … }en støiende
Verden – jeg har halvt forsonet
mig med den klosteragtige Tilværelse
på mit værelse – Det har osså
sin Charme – at have Verden på
Afstand – Det synes som om jeg
er i Besiddelse af en egen
Seighed – for jeg synes at greie
de værste Angreb som den
sorte ‹Død› gjør mod mig –

    – Jeg { … }har glædet mig
meget over dine Breve de

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0711_3_57228A00002

kom godt til i denne nokså
slemme Tid jeg har havt –
Mærkelig nok har jeg
havt forresten ikke været af
så dårligt Humør så slemt
det hele så ud –

    – For mig at komme til Norge
som jeg længter efter – er ikke
så ligetil { … }som  …  Du tror – og
i nærheten av Kristiania: ikke
– Det er jo Sår  …  { … }fra Norge
der har gjort Livet for mig til
et Slags Helvede – Rimeligvis \reiser jeg til/
Hedemarken – Jeg har meget
jeg gjerne vilde  …  tale med Dig
om men jeg vil dennegang
slutte med at tænke på

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0711_4_57228A00001

{ … }Udstillingen – Ja jeg må
jo udstille i Norge men
det blir ikke nu som før –
Mine Billeder er malt i fremmed
Land – og ikke som før med
samme Åndedræt som Hjemmets –

    Så har jeg ikke lenger den
gamle *)Kamplyst – eller rettere
sagt Kampmod –

    Vil du spørge Vasteson
om han er villig til at
betale mig 600 kr for en
Udstilling – eller rettere 2 Udstillinger
for jeg må da udstille i 2
Afdelinger – {Jeg}Kunstforeningen
arangerer her en stor Udstilling
af mig – desværre mangler mange
*)ordet Kamp i den Betydning
begynner at kjede mig forresten

    Jeg havde tænkt at holde Udstillingen
hos Vasteson i { … }5 Uger – med to Ophængninger

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0711_2_57228A00002

af mine b{ … }edste Billeder – da jeg for Øieblikket
har Udstillinger i Breslau, München og Köln
– Det vilde glæde mig om jeg kunde få
solgt noget hjemme – Jeg har jo ikke som Sinding
reist ud fornærmet – jeg ble simpelthen jaget bort
– Jeg har jo heller ikke gjort mig til udenlandsk
Maler – hvilket i Tydskland kunde ha skaffet mig Rigdommer

    – Jeg er taknemmelig for Brev fra Dig
    
    og mange hjertelige Hilsener fra  Din
    Edvard Munch

12-11-08 Kjøbenhavn