Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 712)

Brevs. 604 (PN 712), Nasjonalbiblioteket. Datert 28.12.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57229A00005

    
    Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren
    Adr Maleren Thorolf Holmboe
    Olaf Kyrresgd 11

    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57229A00006
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57229A00001
    
28-12-08
Kjøbenhavn    Kjære Jappe!
 Tak for Dit
Brev – Jeg havde sådan Lyst
til at snakke længer med
Dig – hvilket jeg ikke netop
nu har Ro til – så { … }sender
jeg dig bare et { … }par Ord {–}nu

    – Ja forbi er nu for mig
den {s}Smerte og Glædesblandede
Alkoholens Tid – noget eget
en underlig Verden er lukket
for mig – Jeg skjønner ikke
hvordan du holder det
ud {–}så længe –

    Jeg må vænne mig til
Værelset – det har jo osså

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57229A00002

sin { … }Charm  …  de{n}ts Fred
og så læsningen – Kvinden
lader jeg osså blive i
Himmelen – som de gamle
italienske Kunstnere – Rosernes
Torne er for slemme – Jeg
begynner af at føle en
Nydelsen af Kvinden som
Blomster – lugte Blomstens Duft
og beundre de skjønne Blade
uden at blade i dem
så blir man ialfald ikke skuffet

    – Jeg spadserer nu alene
ut – gudskelov – Friheden er
skjøn – Snart må jeg se at
finde et passende Opholdssted –
– Det har været en farlig og kritisk
Tid – De få Timer for 10 år siden
har da Kvinden fået hævnet –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57229A00003

    Det var skrækkeli i Begynnelsen
da jeg selv forstod at man
ved en feilagtig Behandling
kunde have ødelagt mig.
– Intet er jo naturligere
end at denne Krise kom
efter de forskrækkelige åringers
Begivenheder og Ophidselser og
jeg vidste jo at det hele vilde
give sig ved en Ro – { … }Uheld
var jo den frygtelige Rangel
med Mathiesen der gav min
Tilstand et slemmere Udseende –

    – Ennu tænker jeg desværre
på Norge med en Slags Skræk
og da især Kristiania – hvor jeg
dog helst { … }burde være som

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57229A00004

naturligt er – Mon når jeg ser
den By igjen med sine Aaser
og Barndomserindringer og så
de få Venner der –

    – Professoren vil gjerne have
mig her til Våren – men jeg
tror det g kunde være resikabelt
for mig – da den evige Iagtagelse
dog blir uudholdeli –

    Jeg har en yndig  …  Dame
tværs over Gangen – som er nervesvag
og så et par charmante Sygepleiersker

    – Jeg skriver strax videre
men slutter nu med

     hjertelige
Nytaarsønsker til Dig gamle
Våbendrager – og til Holmboe
og Fru Holmboe – og så gj Gierløff

    Din Edvard Munch

    Jeg må nu se at finde et passende Sted om en Måneds Tid