Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 713)

Brevs. 604 (PN 713), Nasjonalbiblioteket. Datert 13.1.1909. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57242A00003

    
    Hrr Forfatter Jappe Nilss Kommentaren
    Maleren Torolf Holmboe
    Olaf Kürres Gade 11
    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57242A00004
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57242A00001
    
    Kjære Jappe!


    I al korthed Tak for
Brevet – Jeg er enig i
at skal jeg ikke miste
Norge  …  som Fædreland
må jeg engang tvinge mig
til at se Kristiania i
Øinene – Men det blir
vel ikke ennu – Derimod
kunde jeg ta et Besøg
hos Nørregaard og det
vilde vist være bra at

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57242A00002

tale med ham og et Par
Venner – I længden vil
det jo være umuligt her
på Klinikken – Jeg synes at
om en Måned får Nørregård
tænke på at ordne med
Sagen – Skulde jeg ikke
under den Tid fin{ … }de et udmærket
Opholdssted her i Nærheden
får jeg tænke på Besøget hos
Nørregaard – Jeg er i stærkt
Arbeide – og frisk – Det lokke{ … }nde
Liv Du besynger – griber
jeg vel vanskeligt mer efter –

    
    Mange hilsener  Din hengivne E M