Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 747)

Ms.fol. 3578 (PN 747), Nasjonalbiblioteket. Datert 24.11.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57663A00001

    
    Forfatteren
    Jappe Nilss Kommentaren
    Olaf Kyrresgade 2
    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57663A00002
    
    Kjære Jappe!
 Jeg modtar
Vastesons Tilbud og ber
ham skrive Kontrakten
– { … }Udelukkende Glæde blir
det ikke jeg får – Billederne
er nokså vilde – Men jeg
bør vel udstille hjemme –
og Penger trænger jeg nu
kan Du skjønne – Havde jeg
ikke alle disse År { … }måttet
skjøtte min Helse vilde jeg
nu været rig – Nu har jeg
måttet afse Bestillinger – ‹og
Billed Tusind Tak for Møien
med dette og jeg trykker Din
Hånd cher ‹{K}C›amerad. – Goldstein
hilser – Hils Bohemhøvdingen fra
mig –

     Din Edvard Munch