Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 15 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1917, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 775. Munchmuseet
Varia. Datert 1916–1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 93. Munchmuseet
Notat. Datert 1916–1920
«Hav og Bølger der bryder mod en rødlig brun klippestrand Et mindre { … }Havnestykke fra Bergen Et omtrent af samme {s}Størrelse – Fjord ‹grønd› blå Fjelde og sprættende { … }Trær foran kaldes Vaar – Et noget større Billede fra Bergens Havn En hvidklædt ung Pike ved en Strand En Grans Furuskov med Sne. (Ikke den afhuggede Stamme)»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 376. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1925
«Til {m}Mine udtalelser til politiet i anledning Gunneruds hund skal jeg nærmere pointere – – { … }Efter hver gang hunden slippes løs trods politiets forbud og mulkteringer og trods de mangfoldige anmeldte tilfælde af bid og overfald spørger politiet om der er nye bid (Når jeg anmelder den pånyt) – Jeg synes disse det kan være nok med hvad bæstet har udrettet»
MM N 3756. Munchmuseet
Notat. Datert 6.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 751. Munchmuseet
Notat. Datert 1915-1920
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1863. Munchmuseet
Notat. Datert 1917-1920
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2851. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 21. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]