Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 33 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1918, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 775. Munchmuseet
Varia. Datert 1916–1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 32. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Man er fuldstændig falden i staver ved navnet livsfrisen – navnet skjæmmer jo ingen. – Jeg tænker oprigtig talt sidst paa nav- net, og det er mere forat give et fingerpeg – end forat give nogen udfyldende mening, naar jeg har kaldt den «livsfrisen». –»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 36. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«Frisen var tænkt som som dekorations Billeder der samlet gav et billed af Livet – det Gjennem Det Gjennem de hele går {en}den bu{k}gtede strand – det bevægelige hav og og trærne som stadig gjentagende m motiver»
MM N 68. Ukjent
Notat. Datert 1918
«Jeg har hva jeg aldrig før har gjort imødegaaet kritikken – dennegang – fordi det gjælder et ungdoms- arbeid der har optat så mange år af mit liv –»
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 93. Munchmuseet
Notat. Datert 1916–1920
«Hav og Bølger der bryder mod en rødlig brun klippestrand Et mindre { … }Havnestykke fra Bergen Et omtrent af samme {s}Størrelse – Fjord ‹grønd› blå Fjelde og sprættende { … }Trær foran kaldes Vaar – Et noget større Billede fra Bergens Havn En hvidklædt ung Pike ved en Strand En Grans Furuskov med Sne. (Ikke den afhuggede Stamme)»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 187. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1922
«Jeg skal få lov til at spørge hvor dybt { … }må hvor en hund bide forat den skal skal erklæres farlig –»
MM N 190. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 192. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«{ … }Nuvel Men»
MM N 209. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Jeg ber Arneberg om en Tegning Arneberg siger det blir billigere når han ordner med det hele – »
MM N 210. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Det blev mig da sagt at fordi jeg havde godkjent tegningen og ladet folkene ikke grave – havde jeg dermed bestilt huset –»
MM N 214. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Noget vanskeli er det mig at forstå hr Gunnerud – om end { … }der er ofte at se { … }folk der er blinde for sin hund – Men Gunnerud overgår alt hva jeg har kunnet forestille mig i den retning – At han ikke selv har frygt for at hunden skal skade unge og gamle – og så b{ … }ørn –»
MM N 215. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det synes ikke som om disse intresserer sig for om postbud, skorst{ … }ensfeier eller melkegutten bides – men de selv er fra før bid»
MM N 242. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er noget jeg ikke fik tilstrækkeli pointeret for politiet der var hos mig i anledning Gunneruds hund –»
MM N 243. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1925
«naturligvis væk og foretrækker at gå over jorder – eller ta automobil – Og jeg tør si de folk der skal til mig er mulig ligeså mange som be alle besøgende til de øvrige huse tilsammen – – Gunnerud har i et halvt år gået løs med hunden omkring i nabolaget til sine bekjendte – og fremvist hunden – og fået erklæringer for at den er god –»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 247. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er Sudmanns tidligere hus { … }Finnes og Dahls –»
MM N 254. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«{D}Jeg  …  Da {det}et par arbeidere brug drev en dag og arbeidet lidt undret jeg på at ikke murmesteren og Arneberg kom – Jeg sag»
MM N 255. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«dele udgifter der af er opstået af de { … }misforstaaelserne –»
MM N 256. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«forberedelser som b …  blev gjort – da jeg formoder det var bagateller og { … }som sagt at Arneberg skulde komme den næste dag – Da de herrer ikke kom { … }stadig udsatte sit besøg og 2 arbeidere fortsatte med arbeidet gjorde jeg indvendinger og sagde at her intet var bestemt –»
MM N 376. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1925
«Til {m}Mine udtalelser til politiet i anledning Gunneruds hund skal jeg nærmere pointere – – { … }Efter hver gang hunden slippes løs trods politiets forbud og mulkteringer og trods de mangfoldige anmeldte tilfælde af bid og overfald spørger politiet om der er nye bid (Når jeg anmelder den pånyt) – Jeg synes disse det kan være nok med hvad bæstet har udrettet»
MM N 3758. Munchmuseet
Notat. Datert 1.1918
« Kristen Petersen Lysaker  Skøien 6442»
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1930
«»
MM T 751. Munchmuseet
Notat. Datert 1915-1920
«{‹Du›}Alle kan jo ‹Feil› og det er ikke underli at I der har levet udenfor Verden på Nordstrand i så mange År ikke har kunnet se så klart på sa meget –»
MM T 1863. Munchmuseet
Notat. Datert 1917-1920
«Disse unødige stridsspørsmaal der har varet i en halv menneskealder skulde nok være glemt hvis jeg ikke havde faaet det mente at det ligger hos Inger selv – Hvis ikke her er en forandring og i Inger { … } …  det for meg så er det umulig for meg at se annet end det er bedre det får bli som det er – Hvis ikke vil naturligvis nye ting opstå Kilden er hos Inger selv – men det må kan hun må kunne rette på»
MM UT 8. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 15.10.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 9. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 29.10.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 22. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]