Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 22 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1926, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 80. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Det kunde vistnok være heldi for Publikum at få oplysning om følgende –»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 132. Munchmuseet
Notat. Datert 1921–1927
«En yndig blomst»
MM N 158. Munchmuseet
Notat. Datert 1926–1937
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gang pludseli bleven aktuel og denne står { … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en { … }for circa 8 år siden sammen med Thiis en slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af {s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund  …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 164. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Vil jeg ikke sende dem en nu – men vente til hjemkomsten der kan strække sig ud November –»
MM N 165. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Men jeg f{ … }år kanske være gla at det ikke blev ‹være› { … }for det er jo ikke netop så farli at sammenlignes med akrobater der jo kan være gode kunstnere i sit slags – Jeg ba ba for mig ligeoverfor Maleren Iversen der vilde at jeg skulde snakke lidt om dekorations bestillingen. Når jeg snakker med en interviewer så er jeg  …  tænker jeg bare på ikke at kunne komme til at si noe han kan bruke – De tar ut og laver sammen igen sensationelt – {s}Som sultne hyæner»
MM N 166. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Aftenposten der nok har kjendskab til de danske journalister og ved nok godt hva og til min skræk for alle interviewere ved nok hvor meget værd det kan lægges i sligt interview og der ved nok hvilket ondsindethed der lages ved at uthæve det – og til med sit tidligere berygtede sirkus mot mig og forøvri al ny kunst»
MM N 167. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Jeg ved ikke om det er af rent misforstaaelse hos intervieweren eller af en hyppi forekommende sensationssø søgen efter sensation at Deres interviewer lar mig { … }komme med den tåbelige bemærkning at alle i Norge blir altid kunstnere betragtet som jonglører eller akrobater – (Dis Slige er jo osså hæderlige kunstnere i sit slags – men det skulde altså vær ha tages i annen betydning) Jeg kom kom jo blot med en spøkefuld bemærkning om at vi kunstnere er nærmest jonglører – og en ligeledes spøkefuld bemærkning om at jeg som godseier følte mig mer agtet – DJeg nævnte i den sidste forbindelse nok Norge men jeg mente selvfølgeli blot visse kredse visse borgerkredse»
MM N 171. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg har altid når jeg kommer til Danmark og Sverige følelsen en god følelse af at komme til nære slægtninge –»
MM N 175. Munchmuseet
Notat. Datert 1926
«Jeg tro ved { … }ikke ganske om det er nødvendi at påtale dette danske vrøvl som Aftenposten har knæsat – At At jeg skulde sagt at alle i Norge betragter kunstnere som akrobater og jonglører er jo så tåbeli at jeg kan tro ikke kan tænkes tat alvorli – Om end jo både jonglører og akrobater osså er et i sit slags hæderli kunstnere –»
MM N 185. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«{Jeg}Det er circa 78 år når medregnes { … }hundens første opholdssted den altfor tydeli har vist sit onde sindelag – { …  … }Der vides af mig vel om og det er et temmeli stort antal mennesker bidt og forulæmpet som bare jeg ved om – Det kan jo være mange { … }fler Det viser sig at når Gunnerud af politiet blir tilholdt at holde den»
MM N 190. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 262. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Jeg måtte jo ikke sætte for høi pris eller for lav»
MM N 264. Munchmuseet
Notat. Datert 1924–1935
«25,000 kroner i pantegjæld – der påføres mig som formue»
MM N 374. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg skal gjentage!»
MM N 3637. Munchmuseet
Varia. Datert 1926–1927
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3760. Munchmuseet
. Datert 1920–1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1930
«»