Cassirer

Av og til er det svært vanskelig å si hvilken Cassirer Munch refererer til i teksten på grunn av manglende datering eller andre sikre holdepunkter. De to fetterne Bruno og Paul Cassirer var først samarbeidspartnere. De grunnla i 1898 Kunstsalon und Verlagsbuchhandlung Bruno & Paul Cassirer i Berlin. De brøt samarbeidet i 1901 og Bruno videreførte salongen og grunnla sit eget forlag, Verlag Bruno Cassirer, som spesialiserte seg på kunst, litteratur og filosofi.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2814, bl. 2r
MM N 2825, s. 4
MM N 2835, bl. 2v
MM N 2836, bl. 2r