Hotel Vauban

Hotell. Verdun, Frankrike

Hotel Vauban er omtalt følgende steder

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 3
«»