Grundt

Grundt Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk lege. For øvrig uidentifisert.

Grundt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4898.   Brev fra Inger Munch. Datert 29.12.1936. Se s. 1
«Takk for to breve. Det gjorde ikke mig noe om du snakket om det gamle, jeg var bare bange for at det på en eller annen måte skulde komme til visse folk. – Jeg har tilbrakt fordetmeste tiden med å ligge og sove, jeg tar brom. Jeg har i mange dage hatt en vemmelig hodepine, det er ikke noe rart at der kommer noe efter. Innsprøitningen var gresselig, men det har nok gjort godt. Havrevold sa Grundt var flink til det. Over nyttår skal der fotograferes, i tilfelde blir det nok lite å gjøre der. Jeg vil minst mulig blive skrapet op, det tar så på hodet. Det blir morsomt å se efter leilighet. Jeg klarer mig bedre med egen leilighet med mine skavanker. Og så blir det i lengden for mange forskjellige mennesker å komme sammen med. Også blir der meget mere å beskjeftige sig med når alt er samlet. Til april iallfall blir der hus.»
Munchmuseet, MM K 4902.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.04.1937. Se s. 1
«Takk for brevet. Det er nok meget du har lagt ut, til sagføreren og ellers. Det er aldeles fortvilte husforhold for folk, her bor flere som intet hus har, og noen med barn. En eiendomsmegler averterer han har 150 leiesøkende til 2 a 3 værelses leiligheter. Hadde denne leilighet vært billigere hadde ikke jeg fått den. Alfhild var oppe i et nybygg i Bygdø allè. 135 for en liten stue og soverum ikke mer enn alkove. Bitte lite kjøkken og alt så snaut. Det var nesten ikke til å puste der, sa hun. Det er rent utrolig hvor mange kott og hyller og skap jeg har. Piken kommer lørdag til Sorgenfri, og jeg tar inn da osså. Jeg har vært der hver dag og ordnet. – Jeg har fått tannplaten over den avskårne kjeve. Jeg har aldrig hatt sånn behagelig plate. På mandag får jeg regningen, jeg er spendt. Jeg har den hele tid kjendt den samme værk og ising, og det har jeg vært bange for at der kunne være mere betendelse. Men Grundt sier det er de dårlige nerver som er angrepet av lapis og stærke dråper. Betendelsen har ikke sagt ifra,»
Munchmuseet, MM K 5276.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1937. Se s. 2
«Jeg skal i dag forhøre mig hos leierne hvorledes deres kontrakt går ut på. De leiligheter er bedre, mere sol, og andre fordele. Når nu der er bevist at der er rått her, må leien kunne gå ned. Dr. Grundt sa at øinene var forværret ved råheten, han sa det vil bli bedre med tiden, men jeg burde reise på lannet en stunn. Men jeg vil se tiden an dermed. – Nu har jeg fått dit brev. Jeg gjør intet annet enn å forhøre mig om de andres leievilkår, og da skal jeg meddele dig det.»
Munchmuseet, MM N 1388.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg vil berolige Dig med at Dr. Grundt sa til mig i telefon at han ikke havde ment det var nødvendigt at { … }operere D imorgen og at det nok vilde gi sig lidt efter lidt {–}af sig selv –»
Munchmuseet, MM N 1388.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg har ikke villet ringe til dr. Grundt for ikke at forstyrre ham»
Munchmuseet, MM N 1436.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Det var nok godt jeg ringte til Grundt – En mand stod og ventet på fristens udløb forat ta leiligheten»
Munchmuseet, MM N 1517.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tænker nok nu det ordner sig bedre – Det var en stor beroligelse for mig at høre af dr. Grundt at han fandt Dig stærk og frisk. Det er osså godt at vide at Du har funnet et sted hvor Du kan forhåbentlig trives»