Alfhild Munch

Alfhild Sophie Munch (1855–1938)
Norsk. Edvard Munchs kusine, datter av Edvard Storm Munch. Ugift.

Brev fra Alfhild Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5070.   Brev. Datert 18.07.1932.  

Alfhild Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 3
«– Inger mødte forleden Fru Melbye, der gratulerede med Dig, hun synes, det havde gaaet Dig saa vel, – ligeledes Alfhild fra Næs, – og saa fra Kaarbø har vi hørt det samme. –»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 2
«jeg synes ikke det kan gaa an, nu, Du har saa- meget ellers, og naar det ikke er mere paakrævet. – For de skal have det nok- saa bra, – Alfhild har 100 Kr. i Løn maanedlig og 25 Kr maanedlig i en Gaard, hvor hun har Axier Eva har Gratialie og noget i Banken, de boer billig ved god Bortleie. – Dette er oplyst af Svigerinden Emma Lindboe Munch, der forarget sig svært over at de skulde klage og klynke, saa Inger fast troede at de vare fattige. – Nu har de ogsaa Ragn- vald, hans Datter er gift, – saa Elise er fast ansat hos ham.»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 2
«forsøge, vi haaber paa, at det lange Ophold paa Asylet og det Arbeide hun der har vænnet sig til kan holde hende en Stund i Ro; – hun har selv Lyst paa at komme ud, og Holm har ogsaa selv bestemt det. – Alfhild Munch anbefalte denne Familie Eriksen, en Gaardbruger, der har en større hyggelig Gaard lige ved Tanums kirke, Alfhild siger, at Fruen skal være saa snil og retskaffen, – saa for vi håabe det beste. Inger har været derude, Naturen er lys og tiltalende og \det/ Værelset hun faaer er hyggeligt; saa skulde hun faa det, som hun vilde, der er ikke flere Syge der,»
Munchmuseet, MM K 4894.   Brev fra Inger Munch. Datert 26.03.1936. Se s. 1
«Takk for brevet. A. forstår å skremme, hun driver en herlig sport med sine ønsker og forlangende. Hun er desvære frekk og hensyns- løs, helt igjennem egoist. Magdalene Lystad, født Aksel Myhre, blev først charmert av henne, akkurat som de fleste blir det. Magdalene var hos Alfhild og Eva nylig. Hun fortalte at Andrea hadde optrådt så hensynsløs deroppe i Eidsvoll da guttene var der. Hun fikk Magdalene til å hjelpe sig med å forandre logi deroppe. Skrev at guttene måtte ha det så og så flott, men det måtte ikke være dyrt. Magdalene fandt en dame som trengte å leie ut, men hun ventet forgjeves, Andrea lot ikke høre fra sig. – Det er farligt å vise imødekommenhet, og at man er engstelig når hun fisker med sygdom. Efter hennes upålidelige opførsel, skulde vi ikke ha noe på os om der enn skulde vise sig å være sygdom. Hennes umulige optreden gjør det så vanskeligt for dig. Fra henne kan vi vente noe av hvert. Hun har ingen skamfølelse. Det må bli en stærk tilbakeholdenhet fra vor side. Vi må vebne os med tålmodighet og forsiktighet.»
Munchmuseet, MM K 4902.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.04.1937. Se s. 1
«Takk for brevet. Det er nok meget du har lagt ut, til sagføreren og ellers. Det er aldeles fortvilte husforhold for folk, her bor flere som intet hus har, og noen med barn. En eiendomsmegler averterer han har 150 leiesøkende til 2 a 3 værelses leiligheter. Hadde denne leilighet vært billigere hadde ikke jeg fått den. Alfhild var oppe i et nybygg i Bygdø allè. 135 for en liten stue og soverum ikke mer enn alkove. Bitte lite kjøkken og alt så snaut. Det var nesten ikke til å puste der, sa hun. Det er rent utrolig hvor mange kott og hyller og skap jeg har. Piken kommer lørdag til Sorgenfri, og jeg tar inn da osså. Jeg har vært der hver dag og ordnet. – Jeg har fått tannplaten over den avskårne kjeve. Jeg har aldrig hatt sånn behagelig plate. På mandag får jeg regningen, jeg er spendt. Jeg har den hele tid kjendt den samme værk og ising, og det har jeg vært bange for at der kunne være mere betendelse. Men Grundt sier det er de dårlige nerver som er angrepet av lapis og stærke dråper. Betendelsen har ikke sagt ifra,»
Munchmuseet, MM K 5135.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].05.1931. Se s. 1
«Vanskeligheterne med tante hadde vært langt mindre, var jeg kommen til snille folk. Denne værtinde er kjent i vide kredse. Hun er sjofel og hun har gjort mig mange stygge pek, som har gjort mig nervøs. At jeg kunde leie denne leilighet med dette utseende paa værtinden var en stor feil. Leiligheten kunde være bra nok, annet upraktisk, men værtinden! For 3 aar siden blev jeg tilbudt en bolig hos ualmindelig snille folk, men tante var træt, og jeg turde ikke. Jeg er bange for å leie ut for somren. Jeg kan ikke vite hvordan værtinden tar det. Det vil osså bli meget arbeide for mig å faa huset istand nu. Jeg har tenkt paa det, at Alfhild og Eva bor i nesten kjelleretage i det mest befærdede strøk. Hvad der vilde være for en velgjerning å la disse faa den deilige luft her i sommer! Jeg kunde da ha huset til station, og»
Munchmuseet, MM N 1219.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.3.1938. Se bl. 1r
«Hvormeget skal jeg betale for de to blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild? Hvor skal jeg sende pengene»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1r
«Ja så snakker folk om «Det er da bra at gutter får lære» Det var vist Alfild»
Munchmuseet, MM N 1309.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.1938. Se bl. 1v
«blomst. Du kunde jo kjøbe en hos Eitzen og la det mig få regningen – Men den må være fra Dig – Jeg har hørt at Alfild Munch skulde være død – Hvis det er så så bestil en krans for mig hos Eitzen og send regningen til mig –»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Laura og Andrea 100 kr Eva og Alfild»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 22
«

Mandag den 26de. Igår eftermiddag var fru Grønvold og Alfild Munch indom hos os.

»