Rudolf Rasmussen

Rudolf Jacob (Rulle Rass) Rasmussen (1866–1946)
Norsk jurist. Direktør ved Eldorado Teater 1893–95. Fra 1900 drev han eget teater- og konsertbyrå.

Tilknyttet