Halfdan Hagen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. I tjeneste hos Munch på Grimsrød fra sommeren 1914. Holdes under oppsyn av Munch og Ravensberg grunnet mistanke om tyveri.

Halfdan Hagen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2893.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 28.10.1914. Se bl. 2r
«Vær saa snil at telefoner Etil mig imorgen Onsdag kl. 12 (Ilsamtale) som Skrives på mig her – Vil { … }gjerne tale om Hagen og annet –»
Munchmuseet, MM N 2895.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.11.1914. Se bl. 2r
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»
Munchmuseet, MM N 2896.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.12.1914. Se bl. 2r
«2) Detektiv og Hagen»
Munchmuseet, MM N 2897.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.1.1915. Se s. 1
«Kan Du ringe ned eller komme ned og spise Middag med mig imorgen Mand{ … }ag Kl. 2. Original pilsener. Jeg vilde gjerne tale med Dig om Hag{ … }en – Jeg synes at mærke at Gravurer er borte – og så havde jeg»
Munchmuseet, MM N 3783.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se s. 1
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»