Theodor Blanch

Theodor Julius Blanch (1835–1911)
Tysk-svensk restaurantør og kunsthandler i Stockholm. Organiserte Munchs utstilling i Stockholm i 1894.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Les mer

  Theodor Blanch er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1621.   Brev fra Helge Bäckström. Datert 07.09.1894. Se s. 1
  «Stockholm har endast 2 goda utställningslokaler: konstnärskonsortiets (der senast Munthe o Kröyer hade utställning) och konstföreningens. Den senare är utan tvifvel den bästa: en stor sal med takljus. Denna er under hösten förhyrd af konsthandlaren Blanch för 600 kronor i månaden mot\och/ skyldighet att anordna en utställning af utländsk konst. Blanch måste sålunda ha utställning och som han icke tycktes ha några intressantare taflor på förslag, tror jag att han blef glad öfver att kunna få dig i oktober som är allra bästa månaden för Stockholm. – Jag föreslår dig att göra kontrakt med Blanch, hvarigenom vi slippa allt besvär med arrangering o.s.v. – en mängd tråkiga småsaker, som han känner till, hvilket icke vi göra. – Blanch bjuder Det förutsättes att du anordnar en verkligt god och representativ ut- ställning med cirka 70 taflor, medan å andra sidan endast dina taflor utställas. Konstintresset här i Stockholm är icke så stort efter allas erfarenhet, hvorfor jag anser Blanchs vilkor ganska goda.»
  Munchmuseet, MM N 2177.   Brevutkast fra Edvard Munch til Helge Bäckström. Datert 1894. Se s. 1
  « Tak for det skjønne brev! Stachu kan jeg foreløbig blot give 100 mk da jeg trænger selv meget penger til { … }Gjæld og malersager – Når jeg får fra Blanche de andre skal jeg se { … }hvad jeg kan – afse – Jeg raderer meget det er intresant – men mange udlæg til Kobberplader og andet –»
  Munchmuseet, MM N 2177.   Brevutkast fra Edvard Munch til Helge Bäckström. Datert 1894. Se s. 2
  «Du har glemt en meget vigtig ting – det er at skaffe nøiaktig regnskap fra Blanche på hvor mange ialt besøgte Ud udstillingen – hvormange betalende og hvormange frigjængere – Ligeledes hvor stort besøget en enkelte dag – altså hvor stort besøget på de mest besøgte dage. Det er af yderste vigtighed – da jeg derved kan få udstille i Paris – det må helst være på tydsk eller fransk. – samt Blanchesud en eller din underskrift.»
  Munchmuseet, MM N 2177.   Brevutkast fra Edvard Munch til Helge Bäckström. Datert 1894. Se s. 2
  «Du har glemt en meget vigtig ting – det er at skaffe nøiaktig regnskap fra Blanche på hvor mange ialt besøgte Ud udstillingen – hvormange betalende og hvormange frigjængere – Ligeledes hvor stort besøget en enkelte dag – altså hvor stort besøget på de mest besøgte dage. Det er af yderste vigtighed – da jeg derved kan få udstille i Paris – det må helst være på tydsk eller fransk. – samt Blanchesud en eller din underskrift.»