Johan Sebastian Welhaven

Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (1807–1873)
Norsk forfatter.

Les mer

Johan Sebastian Welhaven er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«og Welhavens negative side og bekjempet Wergeland og hans flokk, «– disse barbariets, råhetens og ukjærlighetens forfektere» – «de lurvede uhyrer» – «øgleætten». Man sparte ikke på konfekten i datidens jour- nalistik heller! – Det var en misforståelse av P.A.M. å stille sig skr slik kontrær overfor Wergeland. For i virkeligheten var det med denne vidtskuende internasjonalist og positive norskhetsmand han hørte sammen, og langt mere enn med den dansk-tyske este- tiker Welhaven. Den naturlige norske linje fører fra Wergeland over P.A. Munch og Ivar Aasen frem til Bjørnson, selv om B. ikke kunde følge dem i den norske sprog-bevægelse.»
Munchmuseet, MM K 4729.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.08.[????]. Se s. 1
«Var det ikke vakkert i gaaraftes, Solskinnet var saa vidunderligt over Trær og Mark med Regndraabene over sig; det er sandt som en Digter (tror Velhaven) siger «Gjennem Taarer leer Naturen som et Barn, der nys har grædt», i en saadan Stund. – – det var en saadan Pragt over Blomsterne, saa det var rart at tænke paa at det er i Slutten af August, – og snart forbi»
Munchmuseet, MM T 2707.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 23
«      J. S. Welhaven»
Munchmuseet, MM T 2707.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s.
«      J. S. Welhaven.»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2v
«Min bedstefar Stiftsprost Edvard Munch (Gjerpen og Christiania) var en høit høit begavet mand og i hans hus i OsloChristiania samledes den tids byens mest udvalgte selskab blandt kunst og digt digtning – Velhaven Collettes Dunker – Det var en kritisk kres – Åndfuldhed og ofte lidt onskabsfuldhed (ærting)»