Johan Behrens

Johan Didrik Behrens (1820–1890)
Norsk kordirigent og sangpedagog.

Les mer

Johan Behrens er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10r
«

Torsdag den 18de. I Aftes var jeg, Laura og Inger paa Bryggen at se paa { … }Studenersangernes Afreise. Kl. var 11 da Skibet sagte fjernede sig fra Land under Studenternes Sang og den paa Bryggen uoverskuelige B Meneskemass Kommentares Hurraraab; ‹tilligemed› oplystes Himlen og Fjorden af Ra- keter og P alleslags Fyrvær{ … }kerer. {s}Studenterne under Behrnses Ledelse kommer vel til Pariserudstilligen Kommentar om 4 Dage.

»