Caroline Olivia Herseth

Caroline Olivia Pedersen Herseth (1855-1917)
Norsk. Gift med Lars Herseth. Husvertinne for Karen og Inger fra 1896. Mor til operasanger og seiler Erik Herseth.

Les mer

Caroline Olivia Herseth er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4528.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.06.1896. Se s. 1
«Inger var igaar i Byen efter Büsten. Den er altsaa her nu i god Behold. – Imorgen skal hun til Dr Amundsens til Middag med Fru Herseth. – Vore Værts- folk er fremdeles de samme snille, og tager saameget Hensyn til os i alt. –»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 1
«Vi har ventet saa frygtelig paa Brev fra Dig, at det næsten var en Skuffelse da Seddelen kom med Penge fra Dig uden videre Besked. – Men jeg maa takke Dig meget, meget, fordi Du er saa snil – noget \er/ jeg bestandig er frygtsom for at Du har taget Dig for nær. – Nu har vi da faaet høre fra Dig gjennem Bladene, – igaaraftes kom Fru H op med Dagbladet, og læste vi E Lie’s Korrespondanceartikel. – Det glædede os meget – det var saa frygtelig morsomt. Aftenposten blier bestandig den samme. –»
Munchmuseet, MM K 5100.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1896. Se s. 3
«Herseth har sagt, at dersom vi ønskede at anskaffe os noget nyt, saa skal vi ikke have noget paa os med Hus- leien, for den kan blive staaende; – men dette har vi altsaa ikke behøvet at benytte os af, – da vi er vel forsynet med alt hvad vi behøver; – men det er jo saa snilt af Værtfolk, at de siger saadant – det er nok meget usædvanligt!»