Kaare Mathisen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk gartner og sjåfør, ansatt hos Munch på Ekely.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Kaare Mathisen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 838.    Brev. Datert 27.12.1931. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Kaare Mathisen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 676.   Brev. Datert 17.08.1931.