Torkilsen

Torkilsen Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk advokat. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Torkilsen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1461.    Brev. Ikke datert.
«Da De med 3 andre herrer fra ligningsvæsenet var ude hos mig vilde jeg gjerne vise Dem min arbeidsmethode og hvorledes alle rum i hovedbygningen var optat til mit arbeide undtagen et værelse pikekammer og kjøkken – »
Munchmuseet, MM N 1462.    Brev. Ikke datert.
«Jeg er ikke Kong Midas og alt hva jeg rører på blir ikke guld –»