Rhomberg

Rhomberg Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Rhomberg

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2417.    Brevutkast. Datert 1923–1924.
«Ich hatte Ihnen lange schreiben sollen – und Ihnen fur Ihr liebens- wurdiches Briefes in Gelegenheit meines 60 Jahrige Geburtstag gedankt habe –»