Alexander Dorner

Alexander Adalbert Dorner (1893–1957)
Tysk professor og museumsdirektør, bl.a. for Landesmuseum og Kestner Gesellschaft i Hannover. En av de første store samlere av avant-garde kunst i Europa.

Tilknyttet