Inge Heiberg

Inge Valdemar Heiberg (1861–1920)
Norsk lege. Bror av Gunnar Heiberg. Han var en nær venn av Hans Jæger og var i mange år forlovet med Bokken Lasson. Arbeidet fra 1897 til 1920 som lege i Kongo.

Relaterte personer

Les mer

Inge Heiberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 573.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se s. 5
«Hei du Inge Heiber – du er {i}Ingen Heiberg –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31r
«På dampskibet traf jeg Ingeos han sad sammen me Doctor Graff –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31r
«{ … }Hvor skal du hvisket jeg til Inge – til Åsgårdstrand – Ja – forat som tale m …  doctor til Jappe – Ja –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31v
«Si mig spurte jeg Inge – da han gik»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31v
«Ved horten Båden standset ved { … }Horten Vi sto Jeg og Inge sto og så på folkene på bryggen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31v
«Inge og Jappe gik nedunder – Da de kom op – sa Inge til mig id det er ikke De{d}lirium – bare nervøsitet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 31v
«Inge og Jappe gik nedunder – Da de kom op – sa Inge til mig id det er ikke De{d}lirium – bare nervøsitet –»