Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 1 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1874, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 716. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 18.6.1874
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»