Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 3 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1886, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 4366. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886
«Hvor vi nu venter svert paa at faa høre lidt fra Dig, – idag, tænkte jeg, da Postbudet havde to Brev til mig, at det ene var fra Dig, – men saa var det Andreas og Inger, – vi have været i meget Frygt for Inger, men nu kommer hun for- haabentlig med Melchior næste Fredag; – hun har havt mange Gjenvordigheder med Fru M – der har de mest ravgale Ideer – Maalet for Reisen har været Fundet af en syg Mand – en Sammensætning af de tre (P. A. Munch EM. og en Mand med sort Maske (Möller) – Dette»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 3644. Munchmuseet
Brevutkast til Den kongelige Tegne- og kunstskole. Datert 4.10.1886
«Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde en Portion af det Finneske Legat for indeværende Aar. Da jeg ellers ingen pecuniær Hjælp har til min { … }fortsatte kunstneriske Udvikling er det af megen Vigtighed for mig at erholde nævnte Legat. Jeg vedlægger fra Ma- lerne Krohg og Eilif Petersen Attester, som jeg modtog til det Schäfferske Legat»