Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 10 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1888, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 116. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 1888–1888
«Det var svært morsomt at få brevet dit. Jeg var lidt ræd for, at du ikke skulde have havt godt af reisen. – Gid du nu bare kan holde dig fra uforsigtigheder, så du ikke blir syg igjen! –»
MM K 1077. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 09.07.1888
«Jeg sender dig herved Kr 10 jeg kan desværre ikke sende mer med det samme men jeg skal sende mere den 16 denne måned hvis du til den tid opgiver din adresse. De 2 tuber skal jeg sende skr straks jeg får penge til at kjøbe dem. Her er alting trist og kjedelig, ingen mensker i byen, Holmsen kom idag»
MM K 1221. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 11.06.1888
«Det er mig en fornøielse at anbefale Munch til Statens stipendium. Hans betydelige begavelse kan der efter mit skjøn ikke være tvivl om. Han har en malerisk opfatning og er langt fremme i retning af Tone; hans tegning er forsømt, men ofte meget talentfuld; han trænger til at komme udenlands i en stram skole, om han skal kunne få udfolde hele sin begavelse.»
MM K 1418. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 11.06.1888
«Det er mig en fornøielse at an- befale Munch til Statens stipen- dium. Hans betydelige begavelse kan der efter mit skjøn ikke være tvivl om. Han har en malerisk opfatning og er langt fremme i retning av Tone; hans tegning er forsømt, men ofte meget talent- fuld; han trænger til at komme udenlands i en stram skole, om han skal kunne få udfolde hele sin begavelse.»
MM N 174. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1888–1889
« …  {D}Nu må du»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 735. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.7.1888
«Hansteen er nu nokså brav og er oppe – Du kan tro det ikke var morsomt for mig på turen nedover. Hansteen fik blodspytning først om formiddagen hvor vi Derpå et fik han et ud på eftermiddagen et ‹s›tørre anfald, fora sansynligvis foranlediget af at der  …  plutselig opstod»
MM N 736. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 13.7.1888
« Frøken Karen Bjølstad  Schous Plads 1  Kristiania»
Brevs. 140 (PN 195). Nasjonalbiblioteket
Brev til Arne Garborg. Datert 6.8.1888
«Jeg takker for oplysningerne men jeg kan ikke reise didop hvor je gjerne jeg vilde. Jeg er i den grad blottet for mynt  …  at jeg ikke har nogen anelse om hvordan jeg skal kunne komme ned til min far der bor på Tjømø. Jeg håber foreløbig blot på at jeg træffer en kammerat»
PN 1116. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 24.5.1888
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]