Munchmuseet, MM K 4526

MM K 4526, Munchmuseet. Datert 27.04.1896. Brev fra Karen Bjølstad.