Munchmuseet, MM K 4536

MM K 4536, Munchmuseet. Datert 25.12.1896. Brev fra Karen Bjølstad.