Munchmuseet, MM K 4536

MM K 4536, Munchmuseet. Datert 25.12.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
1ste Juledag.
96.    Kjære Edvard!
 Inger var nettop
paa Stationen og fik dit Brev, der
kom som sædvanlig saa kjærkomment.
Vi tænkte meget paa Dig igaaraftes,
Gudskelov Du er frisk – og det er hyg-
geligt at høre, Du skal bort til
gode Venner. Ifjor havde vi det
trist! – Nu synes vi det er
saa meget anderledes Lyst – om
det end er vemodige Minder.
– Vi havde stelt et lidet
Juletræ istand bedækket med
forestillende Snee, da det var
tændt, saa det vakkert ud,
og det lille Huset, som Du erindrer
var oplyst. Vi bleve budne
op til Hersets, der havde et
glimrende Juletræ, der lignede
vore gamle. – Det var saa hyg-
geligt med Børnenes Jubel og
det var saa høitideligt og,

 

      

    Som sædvanligt er disse Folk saa
opmærksomme og fine. Vi fik
hver vor Værdifulde Presænt, Laura
«Borckman» i Guldsnit, Inger
Agathe Backers nye Kompositioner, og
jeg en nydelig Opsats med Violer
Tulipaner og Konvaler. –

    Vi har havt det saa godt med
Penge i dette Aar; – og nu til
Julen har vi saa rent overflødigt,
har liggende 100 og flere og 60
efterat vi har betalt Landhandlerens
og Husleien. Derfor beder jeg Dig
indstændig, ikke at sende Penge
nu, – vi har ikke Brug for dem,
de kommer bare til at blive
liggende. Inger skal efter Jul
have Musikpengene og. –

    – Jeg har faaet mine Legatpenge til
Julen og 100 Kr af Bjølstads.

 

      

    Jeg fik engang Anledning i
Vaar at sige min Mening
om Arvesagen, – det faldt
sig saa, og er jeg fornøiet
over, at det er udtalt. –
Anton fik det paa sig \der/efterpaa
at tilbyde os 40 Kr, som han
ogsaa sendte som maanedlig «Under
støttelse». med et udelicat Brev.
– Jeg sendte Pengene tilbage idet
jeg sagde, at vi skal forsøge
at klare os selv. – Men
saa kom Andrea ud her efter
nogle Maaneder efter med
100 Kr, som hun vilde jeg skulde mod-
tage under Graad og Bønner.
Jeg kunne derfor ikke undslaa
mig, – men tog dem, som en
Ret, de faaer finde sig deri. –
Nu til Jul kom der, som jeg før
fortalt Dig, altsaa ny Forsyning. –
og som jeg taer imod paa samme

 

      

Maade – takker høfligst naturligvis,
men de forstaaer mig godt. –
Bjølstads veed saa inderlig godt
hvorledes det er reduceret med
Eiendommene i Taxten, – saa
de erkjende nok indeni sig at jeg
har Ret, – men det skal jo
noget til, at erkjende et «Bedrag».

    Idag skal Laura Inger og
jeg til Tante Jette til Middag.
Familien er mere hyggelig nu. –
– Vi har nylig faaet et morsomt
Brev fra Stud. Bernhard Kinck en
«Andrea Epistel» nu sendte vi
til Johanne og Andrea en Pakke med
Smaating til Julaften. – Brødrene Kinck
er ganske optaget af Interesse for
den lille Andrea, hun er et Solskin
for dem Alle skriver de – og
de vilde nok for alt i Verden
ikke være hende foruden. – Udover
Vaaren faaer baade Du og jeg
tage en Tur derop og see hende. –
Saa nu blier vel dette Brev