Munchmuseet, MM K 4660

MM K 4660, Munchmuseet. Datert [??].[??].1921. Brev fra Karen Bjølstad.