Munchmuseet, MM K 4660

MM K 4660, Munchmuseet. Datert [??].[??].1921. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    
    hjertelig hilset din hengivne
fra Inger med Tak.
 K.B    
1921.    Kjære Edvard!


    Tak for den Kasse
Vin, som kommer
fra Paulsen idag, –
hjertelig Tak derfor.
Du er vel nu kommen
tilbake til Ekely.
Og saa kan jeg ogsaa
faa takke Dig for
1000 Kroner som kom
fra Kreditbanken

 

      

for 14 Dage siden. –
Mange mange Tak
fra os begge derfor –
Alt som sædvanligt
hos os Laura besøker
os hver 14de Dag, – hvor
jeg synes L. har det
trygt og godt. –

    – Du har altsaa været
i Tydskland en Tur,
maatte Du have havt
rigtig godt og Hygge deraf

    
    Mange Hilsener fra os din heng