Munchmuseet, MM K 4830

MM K 4830, Munchmuseet. Datert [??].[??].1890. Brev fra Inger Munch.