Munchmuseet, MM K 4830

MM K 4830, Munchmuseet. Datert [??].[??].1890. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
1890 Fredag



    Kjære Edvard


    Nu gaar jeg og spiller med en liden
pige om dagen. En niece af fru
Normann
. De bor paa Lian; jeg faar
da en deilig spadsertur to gange i ugen.
Det er morsomt at spille med hende, enda
det er noksaa ondt at faa noderne ind i
hovedet paa a. Fru Normann, kona til
kandidat Normann er virkelig en hyggelig
dame. Kjøbmand skal nok have ondt for
at faa penge af dem, men jeg faar nok
sikkert. Hun har en hel del malerier.
Et landskab af Sørensen kjendte jeg paa
malermaaden, der stod intet navn. Det syntes
hun var meget mærkeligt. Da jeg fortalte
om dig, og at du havde malt mig, kjendte
hun mig pludselig igjen fra udstillingerne.
Hun kjendte igjen

    \Det blev en rar aabning her
paa grund af at jeg havde
skrevet feil.
/

 

      

det glatte haaret og øinene mine
sagde hun. Hun vilde gjerne have
et billede af sig og spurgte hvad
Werenschold havde givet for mig.
Jeg maatte endelig til sommeren
bede dig male hende i legemstørlse
ude i haven. Jeg har faat 12 lomme-
tørklæder at brodere og tante en friser-
kaabe at sy for Hjorths. For det faar
vi 2 kr 20. Tante har været i byen
idag og tegnet nydelige, nye monogram
mer paa industriudstillingen. Jeg var
hos Hjorth igaar og blev meget hyggeligt
behandlet. Jeg maatte spille og blev trak-
tert med kaffe og hjembagt kage. Ret
som det er faar vi de samme epistler
fra tante Jette. Spørgsmaal efter
bogen og: «det lader til at du ikke
interesserer dig for din gamle tante» og skyld
paa hoften, medens hun farer omkring
andre steder. Vi var paa Hauketo en
dag, en saadan luft som den er vanskelig

 

      

at kjende noget andet sted. Da vi
kom til Liabro mølle, ser jeg en
liden skikkelse, som sidder i gaarden
paa trappen og soler sig. Jeg sagde
bare «pus,pus, og saa kommer graapus
farende over stok og sten ned til os
skrigende og kjælende for os. Han
vilde absolut være med til Hauketo,
saa jeg maatte tage den med op
til huset og stænge den inde.
Lucy trives godt, den begynder at
blive altfor næsevis. Naar jeg vaagner
om natten, ligger den side om side
paa puden med mig. Andreas har
havt en Tandbyld, der ikke har gjort
nogen ondt, men som han holdt sig
inde for, paa grund af sit misserable
ydre. Han spiste ikke middag paa
3 dage, saa han saa lidt tynd ud,
da han var her i søndags. Tante
skrev til Hedvig at Laura skulde faa
en elev her og sendte 5 kr. til reisen,
men idag skriver Hedvig, at de vil
beholde Laura til Jul. De har baade

 

      

nytte og hygge af hende. Laura
skriver fremdeles ikke. Paulsen var
her en dag, det var ham som talte
til os om kritikken. Han sagde at
Auberts uttalelser stemte aldeles med
hans mening om dig fra først af.
Han er en umaadelig beundrer af dig.
Tante kommer vist til at sy nydeligt.
Et udmærket snit. Frk. Johannesen
er en hyggelig dame, svært flink,
anbefalet af Maurtvedt. Jeg beskyldte
nok den damen for uret, som vi var
sammen med paa konserten til Borg-
strøm
. Fru Kaarbø skriver idag, at hun
har talt med frk. Halling, som netop
er kommen fra Kristiania, og som fortalte
om vor sammenkomst der. Nu har vi
faat Karljohansbilledet hid. Det er et
nydelig billede. Fru Kaarbø fortæller,
hun overvar nogle feltmanøvrer opover et
sted. Hun var meget lei over, at hun glemte
at spørge om «hr Andreas» var deriblandt.
Nu er det isende koldt ude.

    
    Din Inger Munch