Munchmuseet, MM K 5082

MM K 5082, Munchmuseet. Datert 14.10.1908. Brev fra Karen Bjølstad.