Munchmuseet, MM K 5082

MM K 5082, Munchmuseet. Datert 14.10.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 14de
Octob 1908    Kjære Edvard.


    Da jeg fik dit Brev
havde jeg intet hørt om
at Du var paa et Nerve-
sanatorium; – men jeg synes
med det samme, at det
var godt og rigtig af Dig,
at Du have taget den,
Bestemmelse. – Spar nu
ikke paa Tid eller Penger.

    Det var hyggeligt at høre
at Du har det saa godt
med flink Doctor og snille

 

      

mennesker, jeg er sikker paa
Du vil komme Dig godt,
ja, Du skulle have gjort
det for længe siden. –

    Her er alt ved det gamle,
jeg sidder nu paa Verandaen
og skriver, mens Inger er ude
og gjør Indkjøb. Jeg har svert
meget Arbeide og gode Indtægter.

    – Veiret har i Høst været
overordentligt deiligt, mildt,
ja varmt, saa Solskinnet ofte
har generet paa Verandaen, –
men saa har vi Markisen. –

    – Inger talte med Nørregaard
igaar, han fortalte om hvor
hyggelig Du havde havt det i
Warnemünde, og at han reiste
med Dig til Sverige, han

 

      

synes ogsaa, at det var
saa bra, at Du havde set
dette gjennem; – han havde
aldrig seet Dig saa frisk
og bra. –

    Jo, det er sant, Ordenen!
jeg havde jo nær glemt at
gratulere Dig; det var
synes Folk er storartet, det
har nok Indflydelse endog.
paa Morgenbladet, Vogt er jo
mere end nogensinde Snob,
og ofte saa umoralsk. –

    Men, det var godt dette
med Olafsordenen, en Anerkjen
delse fra høiere Hold gjør
sit. – Naar nu Direk Thiis
kommer, blir der for det
første en Omflytning af
Malerierne i Museet, og

 

      

det er hyggeligt; da skal det
blive morsomt at komme der
igjen. – Det var da godt at Thiis
kommer herned. – Det er kanske
meget hans Bog, som har oplyst
Kongen, – i den er Collett svert
begeistret, – og han fik jo ogsaa
Orden. –

    Træerne er først nu i Farve
skiftning, og plukker jeg Buketter
stadig op fra Haven, – det er
en mrækelig October.

    Tak for Brevet, Du kan
ikke tro, hvor det var
velkomment, vi længede saa
efter at høre fra Dig!

    
    Mange hjertelige Hilsener
fra Inger og L, som
vi nylig har besøgt.

    Din hengivne Karen Bjølst