Munchmuseet, MM K 5135

MM K 5135, Munchmuseet. Datert [??].05.1931. Brev fra Inger Munch.